Η βάση δεδομένων της ψηφιακής βιβλιοθήκης

Το Archipelagos’ Wildlife Library, είναι μια βάση δεδομένων με πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό για τα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη αποτελεί προϊόν της εργασίας που έχει διεξαχθεί από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος μετά από χρόνια ομαδικής έρευνας  και δράσεων προστασίας στο Αιγαίο και την Βορειο-Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κύριος σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός εύχρηστου πληροφοριακού κέντρου ενημέρωσης σχετικά με την πλούσια βιοποικιλότητα της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας. Ευελπιστούμε στην γνωριμία του κοινού με είδη σπάνια και απειλούμενα πολλά εκ των οποίων ζούνε στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Συνεισφορά στη ψηφιακή βιβλιοθήκη

Το Archipelagos’ Wildlife Library είναι εμπλουτισμένο με φωτογραφίες ειδών απο το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον διαφόρων νήσων και βραχονησίδων του Αιγαίου Πελάγους και περιέχει πληροφορίες και επιστημονικές λεπτομέρειες για τη βιολογία τους και το περιβάλλον τους.

Ωστόσο, βρίσκεται ακόμα σε αναπτυσσόμενο στάδιο καθώς ενημερώνεται τακτικά από τους εθελοντές μας και τους συνεργάτες μας. Έτσι, σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε ενεργά κι εσείς στον εμπλουτισμό των ειδών, είτε με φωτογραφίες και πολυμέσα, είτε με έντυπο υλικό ή ακόμα και απλώς επικοινωνώντας μαζί μας για να μοιραστείτε τις ιδέες σας σε σχέση με την ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιοθήκης!

Στόχος της ψηφιακής βιβλιοθήκής

Το Archipelagos’ Wildlife Library έχει δημιουργηθεί με στόχο:

  • – να διευρύνει τους ορίζοντες στο πεδίο της περιβαλλοντικής έρευνας,
  • -να βοηθήσει στην έρευνα της επιστημονικής κοινότητας και
  • -να φέρει τους μαθητές και το εύρύτερο κοινό πιο κοντά στο φυσικό πλούτο της Ελλάδας!